top of page
  • Igor Štih

Zbiranje vzorcev za ocenjevanje vin letnik 2023

Updated: Mar 4

Pobiranje vzorcev vin za društveno ocenjevanje bo v nedeljo, 3.3.2024 med 9:00 in 11:00 v gasilskem domu na Križih, ali poprej pri predstavnikih goric, ki vzorce dostavijo v razpisanem času. Ocenjevalna komisija iz zavoda pod vodstvom Andreja Bajuka bo vina ocenila naslednji dan.  Vzorci se dostavljajo v litrskih steklenicah, ki naj bodo zaprte s kronskimi zamaški, na etiketi naj bo napisano: Ime in Priimek,  naslov vinogradnika-ce, vinska gorica in sorta vina. Člani društva plačajo za vsak vzorec 15,00 EUR. Vzorec lahko dostavijo tudi nečlani, vendar je cena po  vzorcu 20,00 EUR. Ker bi želeli, da vam ocene posredujemo v čim krajšem času, jih bomo poskusili še isti večer po ocenjevanju objaviti na Facebook skupini  in naslednji dan na spletni strani in pri predstavnikih goric. Na lokalnem ocenjevanju cvička lahko sodeluje vsak vinogradnik, ki ima manj kot 5 arov vinograda in ne potrebuje  vpisa v register, kljub temu, da niste prijavili pridelka in  pod pogojem, da vina ne tržite.

212 views0 comments

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page