top of page
  • dvpodgorje

RAZPIS ZA ČLANE DRUŠTVA VINOGRADNIKOV PODGORJE

Spoštovani člani, vabimo vas, da se vključite v sodelovanje pri predstavitvi našega društva na tednu Cvička, 26-28. maja. Podrobnosti sledijo v nadaljevanju objave/novice.


1. Samostojna predstavitev člana: samostojna predstavitev vinogradnika (najem hrama skupaj s pripadajočo opremo za čas prireditve – 3 dni) pod naslednjimi pogoji:

Član se obveže, da skladno z veljavnimi predpisi in veljavno odločbo (dokument, analiza KGZ NM o primernosti za promet) organizira prodajo vina Cviček po ceni 1,30 EUR/dcl, oz. 13,00 EUR/l z uporabo blagajne. Želeno je, da ima v ponudbi tudi ostala vina (dolenjsko belo in Modra frankinja, itd), brezalkoholne pijače in prigrizke. Za najem društvu plača znesek v višini 400,00 EUR. Merila za izbor kandidata so ocena Cvička na društvenem ocenjevanju vin in aktivnost člana v društvu.


2. Predstavitev vina: Član društvu proda vino po dejanski porabi in sicer po ceni 3,00 EUR/l, z veljavno analizo KGZ NM o primernosti za promet pri čemer stroške analize krije društvo. Član, ki bo izbran, je glede na naknadno dogovorjen razpored skupaj s člani upravnega odbora zadolžen za nadzor nad obratovanjem hramčka, zalogo in blagajno. Merila za izbor kandidata so ocena posameznega vina na društvenem ocenjevanju vin in aktivnost člana v društvu. V tem primeru se v ekipo poleg prodajalca vina vključi še natakarice/natakarje praviloma člane ali sorodnike članov za 6,00 EUR/uro.


3. Povorka vinogradniških društev: v petek, 26.5.2023, ob 17.00 uri se pri spomeniku Leona Štuklja v Kandiji, formira povorka , kateri cilj bo Glavni trg. K nastopu in sodelovanju so vabljeni vsi člani. Vabljeni muzikantje, člani ali podporni člani društva.


4. Kuhanje golaža: pri hramčku društva. Organizator zagotovi kotel na plin in 3 kg mesa in 3 kg čebule. Člani vabljeni k udeležbi.

 

Prijave na razpis do 10.5.2023 posredujte tajniku društva na elektronski naslov tomaz.smolic@yahoo.com.

O izboru bo kandidat obveščen naslednjega dne.

 
102 views0 comments

Recent Posts

See All

Skladno z razpisom društva je odločeno, da bo društvo DV Podgorje na Festivalu Cvička predstavljala Družina Štih s CVIČKOM, ki je na ocenjevanju vin Zveze vinogradnikov Dolenjske prejel ZLATO MEDALJO

bottom of page